ICT-beleid: onderzoek door de rekenkamercommissie Hoorn naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke ICT-beleid

21-11-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksbureau: GO Partners
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeente Hoorn doeltreffend en doelmatig?
Gericht op
gemeentraad Hoorn
Samenvatting
Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Hoorn ten opzichte van andere gemeenten goed scoort op informatiebeveiliging en digitale dienstverlening. Echter, de raad is maar beperkt betrokken bij het gevoerde beleid.
Rapport document