Winkelen in Hoorn: een onderzoek door de rekenkamercommissie naar gemeentelijk beleid voor detailhandel en horeca in de binnenstad van Hoorn

08-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksvraag
In hoeverre slaagt de gemeente Hoorn erin om doelmatig en doeltreffend beleid te voeren, zodat detailhandel en horeca in de binnenstad worden versterkt?
Gericht op
gemeentraad Hoorn
Samenvatting
Uit beleidsnota’s en begrotingsstukken blijkt niet wanneer welke doelen moeten worden bereikt t.a.v. detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad en en wat dat mag kosten. Uit verantwoordingsinfo blijkt niet wat is bereikt tegen welke kosten.
Rapport document