Participatiewet en verantwoording

11-11-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksvraag
Met welke informatie worden de uitgaven, prestaties en effecten van de Participatiewet inzichtelijk gemaakt en hoe kan deze informatie op efficiënte wijze gebundeld worden zodat het de gemeenteraad in staat stelt controle uit te oefenen?
Gericht op
gemeentraad Hoorn
Samenvatting
Hoorn loop met de invoering van de Participatiewet een aantal risico’s. Dit zijn deels financiële risico’s (m.n. het risico op budgetoverschrijding) maar ook beheersmatige en bestuurlijke risico’s (m.n het risico dat de raad onvoldoende info krijgt).
Rapport document