Kansen creëren: positionering en aansturing van de culturele instellingen in Maastricht

12-12-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Maastricht
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de gemeente op de goede weg om te komen tot een toekomstbestendige culturele infrastructuur in de stad, in het bijzonder betreffende de vier grote gemeentelijke culturele instellingen?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Onderzoek naar positionering en aansturing van vier culturele instellingen. Theater en CC/NHMM/Kumulus zijn formeel twee afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Waarom Maastricht een uitzonderingspositie inneemt, was startpunt voor dit onderzoek.
Rapport document