Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

02-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000298
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: CAB Groningen
Onderzoeksvraag
Wat zijn de ervaringen van burgers met de uitvoering van de Participatiewet?
Gericht op
gemeenteraad Apeldoorn
Samenvatting
De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Participatiewet.
Rapport document