Rekenkameronderzoek in de gemeente Midden-Drenthe (2008-2017)

01-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Midden-Drenthe
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de opbrengsten van de aanbevelingen door de rekenkamercommissie Midden-Drenthe op het vlak van bestuur, beleid en praktijk in de periode 2008-2017?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
In dit rapport worden de opbrengsten van 12 jaar rekenkamercommissie Midden-Drenthe geëvalueerd. De werking van de rekenkamercommissie en een overzicht van de behandelde dossiers tussen 2008 en 2017 worden omschreven.
Rapport document