De betekenis van werken in netwerken

29-06-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000388
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de betekenis van netwerksturing voor de rolinvulling van Provinciale Staten?
Gericht op
Provinciale Staten
Samenvatting
De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten. De onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Zeeland kunnen Provinciale Staten van Zeeland in hun rol als volksvertegenwoordiger helpen. De inzet van deze sturingsvorm is immers iets waarvoor bewust gekozen moet worden. Een keuze die wellicht nu wat te vaak en te gemakkelijk vanuit een hype of mode ingezet wordt.
Rapport document