Privacy made in [Arnhem]. Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein.

13-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c11700029b
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Necker van Naem
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de informatieveiligheid en het privacybeleid in het sociaal domein van de gemeente Arnhem doeltreffend en doelmatig?
Gericht op
Gemeente Arnhem
Samenvatting
Arnhem heeft privacy en informatieveiligheid een goede plek gegeven in kaders, bestuur, beleid en organisatie. Tegelijkertijd zijn enkele risico’s geduid, die een negatieve invloed kunnen hebben op de doeltreffendheid van het beleid.
Rapport documenten