Oranje is het nieuwe groen: onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem]

02-10-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c11700029b
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Ecorys
Onderzoeksvraag
Ligt Arnhem op koers met Energy made in Arnhem (EMiA)? Wat kan Arnhem leren van andere gemeenten met betrekking tot EMiA?
Gericht op
Gemeente Arnhem
Samenvatting
Op diverse onderdelen zoals Ambitie versus realisatie, uitvoering, participatie, lerend vermogen en toekomst kunnen conclusies worden getrokken. Ambitie versus realisatie: doelstellingen zijn nog niet meetbaar en niet SMART geformuleerd, in de uitvoering zijn verbeteringen mogelijk, de participatie met partners is positief, maar moet minder vrijblijvend. Op het gebied van lerend vermogen: positief, systematiek kan nog ingebracht worden en op gebied van toekomst: verbeterpunten zijn geconstateerd en aangepakt, mede op basis van (inter)nationale afspraken.
Rapport documenten