Werkbedrijf Arnhem. Ex ante onderzoek naar impact en risico’s van verandering.

08-05-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c11700029b
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de Raad voldoende gepositioneerd om de impact en de risico's van het voornemen m.b.t. Werkbedrijf Arnhem op waarde te schatten en een weloverwogen besluit te nemen? 1. Zijn de kansen en bedreigingen voldoende in beeld gebracht? 2. Is er inzicht in de financiële gevolgen van deze kansen en bedreigingen? 3. Zijn de eventueel te nemen beheersmaatregelen in kaart gebracht? 4. Is er een voldoende analyse gemaakt van de impact en risico's van de verzelfstandiging? 5. Zo nee, welke informatie heeft de Raad nog nodig om wel voldoende in positie te komen?
Gericht op
Gemeente Arnhem
Samenvatting
De Raad is voldoende in positie om een besluit te nemen. De kansen en bedreigingen, de financiële gevolgen, de te nemen beheersmaatregelen, en de impact en risico’s van de verzelfstandiging van het Werkbedrijf zijn voldoende in kaart gebracht.
Rapport documenten