Onbekend maakt onbemind

01-12-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Doel van dit onderzoek is na te gaan wat het toerismebeleid inhoudt en wat gezegd kan worden over de effecten van beleid. De centrale vraag is of het beleid en de middelen toereikend zijn om de doelstelling van het gemeentelijk toerismebeleid (vergroten aantal bezoekers) te realiseren.
Gericht op
Burgers en raad
Samenvatting
Hoorn verdient het om ‘ontdekt’ te worden. Met de aanbevelingen willen wij bijdragen aan het beter in beeld brengen van de stad. Om Hoorn in de markt te zetten is een aantal zaken nodig: - een intensievere samenwerking tussen gemeente, ondernemers en culturele instellingen in het belang van de stad en ter versterking van de economische positie van de binnenstad; - de oprichting van een organisatie, bij voorkeur onafhankelijk van de gemeente, die promotie en marketing gaat verzorgen en evenementen coördineert; - een scherpere doelgroepkeuze; - een structureel budget.
Rapport document