Grote Projecten: wie is aan zet?

01-06-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze stuurt en beheert de gemeente haar grote projecten en hoe wordt verantwoording afgelegd en toezicht gehouden?
Gericht op
raadsleden
Samenvatting
De rekenkamercommissie constateert dat de ‘Leidraad’ als kader inhoudelijk grotendeels voldoet, maar aanvulling behoeft op het onderdeel rol en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.
Rapport document