Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer - casus bestemmingsplan Heerenweide

10-03-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700041c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is invulling gegeven aan wet, beleid en normen en waarden van integriteit door personen vanuit de gemeentelijke organisatie van Opmeer in relatie tot de casus van het bestemmingplan Heerenweide?
Gericht op
Gemeenteraad en
Samenvatting
De opzet en invulling van het integriteitsbeleid in Opmeer is onderzocht, met specieke aandacht voor de betekenis en toepassing hiervan bij RO- en grondbeleid in het bestemmingsplan Heerenweide. De RKC komt in het rapport met 12 aanbevelingen.
Rapport document