Goede raad voor de Omgevingswet : een vergelijkend onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de implementatie van de Omgevingswet

08-03-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: OverMorgen
Onderzoeksvraag
Welk traject is in de gemeenten uitgezet richting de invoering van de Omgevingswet? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het invoeringstraject tussen de gemeenten? Hoe is de rol en de positie van de gemeenteraad in de voorbereiding van de Omgevingswet? En op welk moment moet de raad stappen zetten? Wat zijn de aandachts- en leerpunten voor de gemeenteraden?
Gericht op
gemeenten Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en 's-Hertogenbosch
Samenvatting
De rekenkamer(commissie)s van Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en 's-Hertogenbosch hebben onderzoek verricht naar de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet, met daarin vooral leerervaringen en handreikingen voor gemeenteraden.
Rapport document