Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden

17-04-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
De RMA publiceerde in mei 2013 het rapport Nazorg aan gedetineerden, met daarin 5 aanbevelingen voor het college van b&w. Om te achterhalen in welke mate uitvoering is gegeven aan deze aanbevelingen, hebben wij een opvolgingsonderzoek uitgevoerd.
Rapport documenten