Beloofd is beloofd: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar de afhandeling van toezeggingen aan burger en bedrijven

12-05-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262cbc0b40a2c40068c21f
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft de gemeente beleid vastgesteld met betrekking tot de afhandeling van toezeggingen, is de uitvoering in lijn met dit beleid en is de klant tevreden over de wijze waarop het nakomen van toezeggingen geschiedt?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft onderzocht in hoeverre beleid en uitvoering in de gemeente Weststellingwerf zijn ingericht zodat toezeggingen aan burgers en bedrijven kunnen worden nagekomen.
Rapport document