Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Weststellingwerf

04-04-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262cbc0b40a2c40068c21f
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: Domenie en Kerstens
Onderzoeksvraag
Hoe wordt het gemeentelijk armoedebeleid uitgevoerd in de gemeente Weststellingwerf en hoe is deze uitvoering te beoordelen in termen van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken.
Rapport document