Eindrapportage rekenkameronderzoek minimabeleid in de gemeente Renswoude

29-01-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000340
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Centrale onderzoeksvraag: in hoeverre wordt het minimabeleid in de gemeente Renswoude effectief uitgevoerd? Deelvragen: 1. Welke doelstellingen heeft de gemeente Renswoude op het gebied van het minimabeleid? 2. Heeft de gemeente zicht op de doelgroep (omvang, samenstelling en bereik)? 3. Welke regelingen gericht op minima zet Renswoude in? Welke eventuele aanvullende regelingen voor minima zet de gemeente niet in? 4. Hoe wordt over de regelingen gecommuniceerd naar de doelgroep? 5. Worden de doelstellingen van het beleid gerealiseerd en wordt dit gemonitord? 6. Kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van het minimabeleid vervullen?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Uit het onderzoek naar het minimabeleid in Renswoude concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Renswoude zich actiever kan opstellen om minima te bereiken.
Rapport document