Lef tonen met burgers: verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Maasgouw

15-01-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c11700028e
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze zijn de processen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven verlopen en hoe worden deze processen ervaren door burgers aan de ene kant en door gemeentelijke vertegenwoordigers en raadsleden aan de andere kant en waar zitten eventuele verbeterpunten?
Gericht op
Gemeentebestuur en organisatie
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op de visie, het beleid en de doelstellingen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. En op de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties burgerparticipatie ervaren.
Rapport document