"De burger neemt het initiatief", onderzoek naar burgerinitiatieven

31-05-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562632350b40a2c40068c7f6
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Partners+Pröpper Noordwijk
Onderzoeksvraag
1. Welke vormen van burgerinitiatieven zijn er te onderscheiden en op welke terreinen zijn die actief? 2. Is er sprake van een gemeentelijk beleid ten aanzien van burgerinitiatieven en heeft de raad kaders gesteld ten aanzien van dit beleid? En zo ja, welke? 3. Wat werkt stimulerend of blokkerend voor het realiseren van doelen van burgerinitiatieven en welke lessen zijn hieruit te trekken (do’s en don’ts)? 4. Op welke wijze zouden raad, college en de ambtelijke organisatie de burgerinitiatieven kunnen faciliteren?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
71 burgerinitiatieven zijn geanalyseerd op obstakels en stimulansen en de uitkomsten met verslag en video op de initiatiefwijzer geplaatst (website). Handreiking gemaakt met lessen en tips voor gemeenten en initiatiefnemers. Afgesloten met symposium.
Rapport documenten