Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH)

12-02-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004a0
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering?
Gericht op
gemeentebestuur
Samenvatting
Is de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering? Hoe is het beleid over informatiemanagement, dossiervorming en archivering opgezet en toegepast? Een toetsing van de praktijk in 4 cases.
Rapport document