Nazorg: terugkeer ex-gedetineerden in de Amersfoortse samenleving

14-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000290
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Onderzoeksvraag
Hoe is het door de gemeente Amersfoort gevoerde beleid op het gebied van nazorg aan ex-gedetineerden vormgegeven en in hoeverre valt te verwachten dat dit gevoerde beleid bijdraagt aan een succesvolle re-integratie van ex-gedetineerden?
Gericht op
gemeente Amersfoort
Samenvatting
De rekenkamer heeft de nazorg aan teruggekeerde ex-gedetineerden in de samenleving onderzocht. De rekenkamer wilde weten hoe de gemeente de nazorg aanpakt en in hoeverre te verwachten valt dat deze aanpak bijdraagt aan een succesvolle re-integratie.
Rapport documenten