Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2017 plus dashboard

20-06-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Analyse van de informatiepositie van de gemeenteraad aan de hand van het Jaarverslag. Vervolgens is een dashboard ontwikkeld om die informatie kort helder weer te geven.
Gericht op
informatiepositie raad
Samenvatting
In de rekenkamerbrief is een analyse gemaakt van de informatiepositie van de raad en wel in hoeverre het jaarverslag heldere informatie geeft over de financiën/financiële positie van de gemeente Breda en de mate van realisatie van de beleidsdoelen.
Rapport document