Onderzoek ombuigingen gemeente Tiel: onderzoek naar de realisatie van en communicatie over de door de gemeenteraad vastgestelde ombuigingsmaatregelen over de periode 2011 - 2017

20-12-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 57173be698ff7cd400a53cb9
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate heeft realisatie van en communicatie over ombuigingsmaatregelen plaatsgevonden en wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze ombuigingen geweest? Deelvragen: 1. Welke ombuigingsmaatregelen, met welke financiële doelstellingen, zijn door de raad vastgesteld? 2. Hoe is er bezuinigd en wat is het effect geweest van deze bezuinigingen en ombuigingen? 3. Zijn de bezuinigingen gerealiseerd? 4. Welke maatschappelijke gevolgen werden bij het vaststellen van de ombuigingsmaatregelen door de raad voorzien? 5. Indien nadelige effecten bij sommige maatregelen werden verwacht, hebben deze zich ook voor gedaan?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
N.a.v. de bezuinigingen door het Rijk op de financiële bijdragen aan gemeenten heeft de RKC Tiel een onderzoek uitgevoerd naar ombuigingen. Ook is onderzocht of de door de raad verwachte effecten van deze ombuigingen zijn opgetreden.
Rapport document