Kaderstelling onder controle?: onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol door de gemeenteraad van Ede in opdracht van de rekenkamercommissie Ede

01-06-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Stibabo
Onderzoeksvraag
(1) hoe zijn processen rond kaderstelling en controle formeel ingericht inde gemeente Ede, vooral als het gaat om de informatiepositie? (2) Hoe verlopen kaderstelling en controle in de praktijk? Wat zijn de sterke en minder sterke punten? (3) Wat zijn, op basis van de bevindingen uit de praktijk, denkrichtingen (scenario's) voor de toekomstige invulling van de kaderstellende en controlerende rol?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
In dit onderzoek is aan de hand van vier casestudies (Programma Economie; Omgevingsdienst De Vallei; Openluchttheater; Decentralisatie Jeugdzorg) gekeken hoe de raad invulling geeft aan de kaderstellende en controlerende rol. Uit het onderzoek komt naar voren dat het lastig kan zijn om kaderstelling in de praktijk te brengen.
Rapport documenten