Stiekem: een onderzoek naar de praktijk van geheimhouding en in beslotenheid vergaderen bij de gemeente Ede

01-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe gaat de raad c.q. het college in de praktijk om met het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding en het in beslotenheid vergaderen? En worden hierbij de wettelijke kaders, de procedurele regels en het beleid, dat de gemeente omtrent geheimhouding en het in beslotenheid vergaderen heeft geformuleerd, nageleefd?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Openbaarheid van informatie en transparantie bij besluitvorming staan centraal in dit onderzoek. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Ede omgaat met geheimhouding en of de wettelijke procedures hierbij worden gevolgd.
Rapport documenten