Doelen gezocht: onderzoek naar effectiviteit subsidiebeleid gemeente Ede

01-12-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Ede
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoofdvragen: Waaruit bestaat het subsidiebeleid van de gemeente Ede? Wat is de aard en omvang van subsidies in de gemeente Ede? Hoe vindt de uitvoering van de subsidieregelingen in de praktijk plaats? Is de uitvoering doelmatig, doeltreffendheid en rechtmatig? Is het subsidiebeleid effectief?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Een onderzoek naar de effectiviteit van het subsidiebeleid van de gemeente Ede. In dit onderzoek wordt het subsidiebeleid doorgelicht en onderzocht aan de hand van een viertal casussen in de cultuur- en sportsector.
Rapport documenten