Onderzoek handhaving Plassengebied

30-04-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004a8
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: BMC onderzoek
Onderzoeksvraag
1.Hoe is de regierol met betrekking tot toezicht en handhaving geregeld en welke rol vervult de gemeente hierin? 2. Hoe doeltreffend en doelmatig is de gemeentelijke handhaving op strategisch, tactisch en operationeel niveau tegen de achtergrond van de daarbij behorende beleidsdoelen, gemaakte afspraken en maatschappelijke risico’s, en waar zitten verbeterpunten?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De RKC De Ronde Venen heeft de problematiek rond toezicht en handhaving in het Plassengebied nader onderzocht. Reeds decennia is er veel maatschappelijke aandacht voor het gebruik van dit gebied, in het bijzonder voor de bebouwing van de legakkers.
Rapport document