Afhandeling aanvragen burgers en Camping De Scheleberg (vervolgonderzoek)

28-09-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de aanbevelingen uit het rapport 'Afhandeling aanvragen burgers' en het deelrapport 'Camping De Scheleberg' uitgevoerd en tot welke resultaten heeft dat geleid?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De Rekenkamercommissie heeft eerder onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van aanvragen door burgers en de situatie rondom Camping De Scheleberg. In dit vervolgonderzoek wordt gekeken wat er met de aanbevelingen is gebeurd.
Rapport documenten