Besluitwaardig: informatievoorziening grote projecten

17-02-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Ede
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de kwaliteit van de informatievoorziening over grote projecten voor de gemeenteraad toereikend om tot gedegen voorbereide besluitvorming te kunnen komen en zijn kaderstellende en controlerende functie te vervullen?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
In dit rapport is voor een aantal grote projecten onderzocht of de raad tijdig, voldoende en juiste informatie krijgt om haar mening te vormen, mee te geven of een besluit te nemen.
Rapport documenten