Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede

21-03-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is het proces van behandelen van bezwaarschriften ingericht en ingebed, hoe verloopt de behandeling in de praktijk en hoe wordt dit door inwoners ervaren?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Inwoners kunnen bezwaar indienen wanneer zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente of twijfelen aan de juistheid ervan. In dit rapport onderzoekt de Rekenkamercommissie hoe de gemeente omgaat met bezwaren van inwoners.
Rapport documenten