Kapitaal goed in zicht?: rapport bij inventarisatie vervanging en financiering kapitaalgoederen gemeente Ede

01-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe vindt de financiering en vervanging van de gemeentelijke kapitaalgoederen bij de gemeente Ede plaats? Is de vervanging van het kapitaalgoed op lange termijn financieel geborgd?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De gemeente investeert in zogenaamde kapitaalgoederen (bijv. wegen, bruggen, riolering, gebouwen, verkeerslichten). Eens in de zoveel tijd zijn deze kapitaalgoederen aan vervanging toe. In dit rapport is onderzocht hoe de gemeente Ede hiermee omgaat.
Rapport documenten