Verbind en beheers: de gemeente Ede en haar verbonden partijen

08-04-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre stuurt, beheerst, verantwoordt en houdt het gemeentebestuur toezicht op de resultaten en risico's van verbonden partijen? Deelvragen: welk beleidskader wordt gehanteerd?; welke doelstellingen zijn geformuleerd?; welke (financiële) risico’s loopt de gemeente?; hoe vindt (bij)sturing plaats?; welke beheersmaatregelen zijn getroffen? hoe vindt verantwoording plaats? hoe is het toezicht geregeld?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
In dit rapport wordt onderzocht hoe het gemeentebestuur van Ede stuurt, beheerst, verantwoordt en toezicht houdt op de verbonden partijen met wie zij samenwerkt.
Rapport documenten