Rapport vervolgonderzoek informatievoorziening grote projecten

22-05-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Ede
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad over grote projecten verbeterd, in het bijzonder de informatievoorziening over het project Bedrijventerrein A12 en het project Veluwse Poort, sinds de verschijning van het rapport Besluitwaardig in februari 2010? Kan de gemeenteraad op basis van de infomatievoorziening over grote projecten zijn kaderstellende en controlerende functie vervullen?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
In dit rapport wordt gekeken wat er met de aanbevelingen van het eerdere onderzoek naar informatievoorziening bij grote projecten is gedaan. Tevens is de vraag of de raad nu beter geïnformeerd wordt.
Rapport documenten