Niet kiezen is ook een keuze: een onderzoek naar het belastingbeleid van de gemeente Ede

12-03-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Ede
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke beleidsvoornemens heeft de gemeente ten aanzien van de gemeentelijke heffingen én welke ambities en beleidsvoornemens wil zij met haar heffingen realiseren? Wat betekenen die ambities en beleidsvoornemens voor de vormgeving van de heffingsmaatstaven en tarieven die de gemeente hanteert bij haar heffingen? Voldoen de gehanteerde tarieven en heffingsmaatstaven aan de geldende wet- en regelgeving? Welke beleidsruimte heeft de gemeente bij de vormgeving van de heffingsmaatstaven en -tarievenstructuur?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Belastingen vormen een deel van de gemeentelijke financiën. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ambities en voornemens t.a.v. het gemeentelijk belastingbeleid.
Rapport documenten