Onderzoek gemeentelijk duurzaamheidsbeleid Soest

08-10-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Decisio
Onderzoeksvraag
Hoe doeltreffend is het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, zijn de randvoorwaarden aanwezig om de duurzaamheidsdoelen te behalen en vervult de gemeenteraad van Soest hierin zijn kaderstellende en controlerende rol?
Gericht op
Gemeenteraad Soest
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de mogelijkheden die de gemeente heeft om de effectiviteit van het beleid te vergroten. Het is een mid term review.
Rapport document