Rekenkameronderzoek meldingen, klachten en bezwaren: onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

16-10-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Veenendaal
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: PBLQ
Onderzoeksvraag
Onderzoek naar de doorwerking van het eerdere rekenkameronderzoek ‘Melden doet gelden’. Wat is het actuele beeld met betrekking tot afhandeling meldingen, klachten en bezwaarschriften?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Het rekenkameronderzoek beoogt inzichtelijk te maken hoe de gemeente Veenendaal invulling geeft aan de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren en welke betekenis dat heeft in de relatie met de inwoners. Koppeling met eerder onderzoek uit 2010.
Rapport documenten