Natuurbeheer in Zeeland: onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid voor het beheer en de bescherming van natuurgebieden in Zeeland

27-09-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000388
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Wageningen University & Research
Onderzoeksvraag
Vindt het beheer van natuurgebieden in Zeeland doelmatig en doeltreffend plaats, hebben Provinciale Statenleden hiertoe duidelijke kaders en doelstellingen geformuleerd en worden zij over de uitvoering van het natuurbeleid en de resultaten daarvan afdoende geïnformeerd en in staat gesteld bij te sturen?
Gericht op
Gericht op Provinciale Staten
Samenvatting
Door decentralisatie van het natuurbeleid is de verantwoordelijkheid sinds 2014 naar Provincies overgeheveld. In Zeeland beveelt de Rekenkamer aan om de effecten van natuurbeleid zichtbaarder te maken.
Rapport document