Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: eindrapport inclusief bestuurlijke reactie

01-06-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000330
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Unravelling Onderzoek & Advies
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nadruk lag bij het onderzoek op het beleid, de organisatie en de uitvoering.
Rapport document