Westerschelde Ferry: Onderzoek naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de aanbesteding, inbesteding en exploitatie van de veerdienst Vlissingen-Breskens

09-11-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000388
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Onderzoeks--en adviesbureau Significant b.v.
Onderzoeksbureau: Externe toetsing van de onderzoeksbevindingen is uitgevoerd door twee experts verbonden aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.
Onderzoeksvraag
Hoe is de aanbestedingsprocedure van de ov-concessie 2015-2018 van het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens verlopen, hoe is de keuze voor en de oprichting van de Westerschelde Ferry BV tot stand gekomen, hoe verloopt de exploitatie van de veerverbinding en welke lessen zijn daaruit te trekken?
Gericht op
Gericht op Provincie Zeeland
Samenvatting
De aanbesteding voor de concessie van het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens vanaf 1 januari 2015 bleek in april 2014 niet succesvol te zijn. Ondanks de marktverkenning vooraf, werden geen offertes ingediend op de openbare aanbesteding van de Provincie Zeeland (hierna: de Provincie). Dit vormde een probleem, het fiets-voetveer is namelijk een wettelijke verplichting voor de Provincie op grond van de Tunnelwet. In 2017 maakten ongeveer 560.000 passagiers gebruik van de verbinding. Nadat bleek dat de aanbestedingsprocedure niet tot een gunning zou leiden werden mogelijke alternatieven onderzocht en werd door de Provincie uiteindelijk besloten tot oprichting van een eigen veerdienst: Westerschelde Ferry bv.
Rapport document