Privacy in het Sociaal Domein

06-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002b2
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Unravelling
Onderzoeksvraag
Hoe is in het licht van de toegenomen decentralisatie en verdergaande digitalisering de privacy van burgers juridisch geborgd binnen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en op welke punten behoeft dit verbetering?
Gericht op
de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
Samenvatting
B&W van Blaricum, Eemnes en Laren zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de privacyborging in het sociaal domein van hun burgers. Uitvoeringsorganisaties zijn Huizen en Amersfoort. Hoe is de privacy juridisch geborgd?
Rapport document