Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

08-03-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002b2
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Unravellling
Onderzoeksvraag
- Hoe is het besluitvormingsproces voor de aanleg van de kunstgras voetbalvelden van BVV’31 verlopen en hoe verhoudt zich dit tot de wet- en regelgeving en de gemeentelijke beleidskaders? - Wat was en is de positie van de raad binnen het hiervoor genoemde besluitvormingsproces en in welke mate is dit in lijn met de wet- en regelgeving en de gemeentelijke beleidskaders op dit vlak?
Gericht op
de gemeenteraad van Blaricum
Samenvatting
Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en regelgeving en gemeentelijke beleidskaders?
Rapport document