Toegang tot voorzieningen in de Wmo

15-11-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Zorgfocuz
Onderzoeksvraag
Hoe is de toegang tot de voorzieningen in de Wmo in de vier gemeenten geregeld, hoe wordt deze toegang door de cliënten ervaren en in hoeverre voldoet de toegang van de Wmo aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten?
Gericht op
gemeenten
Samenvatting
In het rapport ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’ is onderzocht hoe cliënten het proces ervaren vanaf het eerste contactmoment tussen de cliënt en de gemeente tot en met de beslissing van de gemeente.
Rapport document