Grip op Westpoort Warmte: warme band of koele relatie?

21-11-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Type onderzoek: Doelmatigheid Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre heeft de gemeente voldoende (bestuurlijk en financieel) grip op Westpoort Warmte B.V.?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
In Grip op Westpoort Warmte doet de rekenkamer onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Amsterdam sturing geeft aan en verantwoording aflegt over de joint venture Westpoort Warmte B.V. (WPW).
Rapport document