Verkennend onderzoek naar de inzet van digitale middelen bij het politiewerk

30-10-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000312
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is het effect van de inzet van digitale middelen op het contact met de politie en het doen van aangiften? Heeft de inzet van digitale middelen invloed op de lokale veiligheid en/of veiligheidsbelevening van inwoners en bedrijven in Heemstede?
Gericht op
Gemeente en politie
Samenvatting
De Rekenkamercommissie van Heemstede heeft laten onderzoeken welk beleid er is op het gebied van veiligheid, wat de invloed is van de raad en welke rol digitale middelen spelen bij de veiligheid. Voor dit verkennende onderzoek zijn schriftelijke bronnen en een beperkt aantal kwantitatieve bronnen bestudeerd. Daarnaast zijn de portefeuillehouder en de beleidsambtenaar van de gemeente geïnterviewd en is gesproken met medewerkers van de politie, te weten leden van het Basisteam Kennemer Kust en een communicatieadviseur. Tenslotte is de mening van een aantal inwoners gevraagd tijdens zestien straatinterviews. De bevindingen zijn indicatief van aard en vormen mogelijk aanleiding tot nader onderzoek.
Rapport document