Juridische Kwaliteitszorg: onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente Ooststellingwerf

11-11-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700037a
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Necker van Naem
Onderzoeksvraag
In welke mate is in de gemeente Ooststellingwerf sprake van doelmatige en doeltreffende juridische kwaliteitszorg?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De rkc deed onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg. Raadsleden hadden hier zorgen over. Het onderzoek richt zich op het systeem van de juridische kwaliteit (opzet, bestaan, werking).
Rapport document