Wat doen we er uiteindelijk mee?: doorwerkingsonderzoek

23-05-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000346
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de doorwerking van de onderzoeken van de rekenkamer Leeuwarden?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de conclusies en aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, vastgesteld zijn via een raadsbesluit en een concreet aantoonbaar vervolg is gegeven in vervolgtrajecten en in het beleid van de gemeente.
Trefwoorden: opvolging doorwerking
Rapport document