Verkort rekenkameronderzoek naar de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

03-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003ba
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: PBLQ
Onderzoeksvraag
Het onderzoek is gericht op: • het proces van het tot stand komen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022; • de momenten (nu en tijdens de looptijd van het IVP) en de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen.
Gericht op
Proces totstandkoning IVP 2019-2022
Samenvatting
(Verkort) rekenkameronderzoek om de raad inzicht te geven in het proces van het tot stand komen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen.
Rapport document