De knop om - lessen voor de energietransitie

17-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000364
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Rebelgroup
Onderzoeksbureau: Gloed Communicatie
Onderzoeksvraag
Welke lessen kan de gemeenteraad leren uit de keuzes die gemaakt zijn rond de totstandkoming van het warmtenet in de Waalsprong voor de energietransitie in de bestaande stad, en in het bijzonder voor zijn rol daarbij?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Van de analyse van het besluitvormingsproces kan veel geleerd worden. In de kern komt het erop neer dat de energietransistie in de bestaande stad op alle fronten meer gestructureerd aangepakt moet worden.
Rapport documenten