Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

12-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Oss
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Zijn de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren van Oss?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
In het onderzoek wordt nagegaan of de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren in Oss. Het rapport kent een hoofdrapport en een compactere versie; het publieksrapport.
Rapport documenten